Sweco ENGINEERING

Sweco har høye ambisjoner og skal vokse på industritjenestemarkedet. Vil du være med å bygge opp og være sentral i oppstartfasen, og styrke vår Industriavdeling på Vækerø/Oslo? Vi ønsker å ansette 2-4 dyktige kollegaer med lang erfaring fra styrende roller innen industribransjen. Våre satsningsområder er landbasert offshore anlegg, gruveindustrien, metallindustrien, teknologisenter, farmasi,  fiskeindustri og næringsmiddel. På Vækerø har vi primært bygg og infrastruktur kompetanse, men ønsker å utvide dette til også å inkludere fagene prosess, utstyr/mekanisk, piping, elektro/automasjon, VVS, energisystem og renseteknologi. I tillegg til ledelse, skal avdelingen utvikle seg med fagkompetanse innen de nevnte områdene ovenfor. Avdelingen vil kunne benytte tilsvarende ressursser i Mandal, Sverige, Finland, etc.

 Arbeidsområder

Ledelse av våre egne oppdrag, engineeringsledelse og prosjektledelse hos oppdragsgiver innen ulike industrimarkeder.  Vi er innvolvert i alt fra tidligfaseutvikling til detaljplanlegging av utførelse. Som prosjektleder i vår avdeling vil du primært utføre prosjektledelse eller engineeringsledelse i frittstående oppdrag, men du vil også kunne ha rolle som oppdragsleder for Swecos enfaglige eller større tverrfaglige engineeringsoppdrag. Vi har som målsetning å tilby totale prosjektteam til våre kunder der det er mulig.

Din bakgrunn og kvalifikasjoner

Vi søker etter pådrivere, og som liker å jobbe i en oppbyggingsfase av en kompetansepool med få medarbeidere som skal utvikles til et kraftsenter innen rådgivning over flere år. Dette vil ta noe tid og tolmodighet og målrettet jobbing er viktig. For å lykkes i rollen bør du være strukturert og selvdreven, ha god evne til å identifisere hva som er viktig og lede team mot felles mål, og du må kunne levere god kvalitet under korte frister. Du ønsker å bli en del av, og bygge opp vårt industrimiljø som skal kjennetegnes ved moderne ledelse med høy kvalitet som sikrer bærekraftige løsninger og gode økonomiske resultater

Muligheter

Vi tilbyr deg arbeidsmulighet i et av Norges sterkeste fagmiljø med fleksible utviklingsmuligheter på tvers i organisasjonen, gode ferie-/personalordninger, karriereprogram og et arbeidsmiljø som skårer høyt på trivsel. Sweco en fremtidsrettet arbeidsplass med en tydelig bærekraftprofil, som har definert «Sustainable engineering and design» som en bærebjelke i sine tjenester og måten å jobbe på. Nå håper vi å høre fra deg! 

Primært kontorsted vil være Vækerø/Oslo, men du vil også kunne ha arbeidssted hos våre kunder eller på prosjektkontor i Oslo/Akershus. 

Contact Person

Kristin Skjold-Larsen
Rådgiver
90969051
ksl@54.93.87.183
Søk på denne stillingen