Nettside Eramet Norway AS

Vil du jobbe med forretningsutvikling som virkelig betyr noe for miljøet? Når vi i Eramet Norway produserer silikomangan så dannes det et biprodukt (slagg), nemlig Silica Green Stone eller SiGS. Det er et stabilt, rent og sterkt biprodukt som består av naturlige mineraler som kalsium og silisium, utskilt fra manganmalmen.

Silica Green Stone er et verdifullt og nyttig restmateriale som i dag hovedsakelig brukes som fyllmateriale. Vi ønsker at all SiGS skal få et forlenget liv i andre verdikjeder og på den måten gå videre i det sirkulære kretsløpet.

Ved å knuse SiGS til mindre fraksjoner kan det brukes til flere formål, og på den måten redusere bruken av miljøbelastende uttak av jomfruelig stein. Betong- og sementproduksjon, veibygging, asfalt og jordbruk er noen av bruksområdene der SiGS vil kunne bidra til en bedre miljøprofil for våre kunder.

Nå ser vi etter deg som har lyst til å utvikle SiGS innenfor disse bruksområdene, i tråd med vår satsning på sirkulær økonomi og minimering av klimaavtrykk. Du vil jobbe tett med våre ansatte innen produksjon, prosess, R&D og miljø.

Arbeidsoppgaver:

 •  Kartlegge egenskapene til SiGS samt krav fra mulige kunder.
 • Utvikle prosess for optimalisering av SiGS-kvalitet; granulering, materialhåndtering, knusing/maling og logistikk ut mot kunde.
 • Bistå i koordinering av arbeidet med å få produktet sertifisert og godkjent for bruk innen sement- og betongområdet.
 •  Markedsrettet arbeid, både teknisk og kommersielt.
 • Delta i FOU-rettet virksomhet.
 • Utvikle og demonstrere anvendelse av SiGS ut ifra et bredt miljøperspektiv.
 • Delta i nasjonale og internasjonale aktiviteter og prosjekter knyttet til materialanvendelse og produktutvikling.

 

Vi ser etter deg som:

 • Har kunnskap om og helst erfaring innen sement- og betongteknologi.
 • Gjerne har evner og lyst til å arbeide markedsrettet.
 •  Har god kunnskap om CO2 fotavtrykk/miljø/sirkulær økonomi.
 • Er selvgående og initiativrik.

 

Vi tilbyr:

 • En utrolig spennende rolle i skjæringspunktet mellom produktutvikling og markedsutvikling.
 • Muligheten til å påvirke Eramets resultater både miljømessig og økonomisk.
 •  En selvstendig rolle som rapporterer til direktør for klima og miljø.
 •  Bosted kan være fleksibelt, men gjerne i nærheten av Porsgrunn eller Kvinesdal.
 • Noe reisevirksomhet må regnes med.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no