• Porsgrunn
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Gassnova

Har du en genuin interesse for både mennesker og miljø?

Det grønne skiftet er på vei. Hvis FNs klimamål skal nås er karbonfangst og lagring helt nødvendig, spesielt i sektorene som er vanskelig å redusere alle klimautslipp fra. Gassnova spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet, og vi får stadig flere oppgaver. For Gassnova innebærer dette også at organisasjonen må utvikle seg videre, både når det gjelder økt fleksibilitet, mer samarbeid samt å hente ut synergier fra vår samlede kompetanse. Derfor søker vi nå deg som har lyst til å lede denne prosessen. Du vil få ansvar for lederstøtte, kontinuerlig organisasjonsutvikling samt strategisk læring i selskapet. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og du vil være en del av ledergruppen. I utgangspunktet er dette en tre-årig prosjektstilling, men med muligheter til forlengelse.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 •  Bidra til å utvikle organisasjonen gjennom målrettede initiativ
 • Drive frem endring og skape et samarbeidsklima hvor verdiskaping på tvers og læring er viktige elementer
 • Støtte og utvikle ledere og medarbeidere
 • Skape eierskap og driv for å nå selskapets mål

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra kunnskaps- og matriseorganisasjoner
 • Sterk pådriver og initiativtager med gode kommunikative evner
 • Høy gjennomføring- og påvirkningskraft
 • Relasjonsbygger med god mellommenneskelig kompetanse

 

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende stilling i et sterkt og fremtidsrettet kompetansemiljø
 • En utfordrende og stimulerende jobb med stor påvirkningskraft
 • Sentral rolle i lederteamet

Har du spørsmål, så ring gjerne Kristin Skjold-Larsen (90969051) eller Carina Louise Dale (95236552), begge rådgivere i Ambire AS