• Oslo

Nettside SWECO

I Sweco tar vi stolthet av å kunne tilby alt det morgendagens samfunnsborgere vil trenge – fornybar energi, rent vann, varme boliger og bærekraftige løsninger. For å lykkes med våre ambisiøse mål er vi helt avhengig av et nært samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og mest av alt brennende engasjert i kundenes prosjekter. Nå inviterer Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhet en ny regionleder om bord for å styrke vår posisjon i energimarkedet ytterligere.

 

Hos oss gjør du en forskjell. Som regionleder for Energi i Oslo vil du bidra til å styrke Swecos posisjon i et eksepsjonelt spennende marked. Vi opererer både innenfor mer tradisjonelle marked som kraftverk, dam og vannvei og transmisjon og distribusjon hvor vi har lange og stolte tradisjoner, men også innen nyere markeder som ny fornybar energi og elektrifisering. Felles for disse markedene er at de er helt sentrale i de store utfordringene verden står overfor i dag, og vår innsats vil være avgjørende for om man lykkes med det grønne skiftet.

 

I Oslo-regionen har vi gjennom et helt århundre posisjonert oss som en respektert og betydelig aktør, men våre vyer stanser ikke her. Regionen står foran særdeles ambisiøse prosjekter og nå ser vi etter en visjonær leder som evner å gripe de eventyrlige mulighetene som ligger foran oss. Som regionleder får du mulighet til å bruke din teft for gode forretninger for å skape vekst og utvikling på tvers av fagfeltene i regionen. Du vil bli en viktig del av divisjonsdirektørens ledergruppe med store muligheter for å skape gnistrende synergier på tvers av fag og geografi.

 

En av dine viktigste oppgaver vil være å legge til rette for at ditt lederteam fortsatt lykkes med lønnsom vekst, samt å skape synlighet eksternt og stolthet internt. Regionen er organisert i tre avdelinger for hhv energi & industri, miljø og anlegg (geofag), og Regionleder vil ha direkte ansvar for avdelingslederne som sammen med sine respektive gruppeledere har ansvar for over 130 fagsterke rådgivere innenfor et bredt spekter av fagområder.

 

Vi lover deg en spennende meny av ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativt ansvar for å videreutvikle regionen, herunder forretningsutvikling, kunde- og markedsutvikling.
 • Forvalte og utvikle våre kunderelasjoner i energimarkedet – på vegne av og i samarbeid med andre regioner.
 • Systematisk arbeid med å inspirere, motivere og legge til rette for utvikling av medarbeidere og ledere
 • Resultatansvar samt personalansvar for avdelingsledere i regionen
 • Pådriver for å sikre riktige aktiviteter for lønnsom vekst
 • Regionleder kan inneha flere roller (f.eks prosjekteier eller tilbudseier)

 

Vi tror at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (MSc)
 • >5 års relevant ledererfaring og solid erfaring og kompetanse fra energimarkedet for øvrig
 • Erfaring med å operere i nye markeder
 • Et bredt kontaktfelt i bransjen og erfaring med å gjøre deg synlig i relevante fora.

 

Personlige kompetanser som vil hjelpe deg med å lykkes i rollen:

 • Visjonær og strategisk
 • Forretningsorientert
 • Effektiv kommunikasjon og evne til å bygge sterke og tillitsbaserte relasjoner
 • Evne til å lede gjennom andre
 • Organisasjonsforståelse

 

Ved vårt hovedkontor i vannkanten på Vækerø garanterer vi deg et engasjerende og utviklende arbeidsmiljø! Vi har et aktivt og levende bedriftsidrettslag, et humorlag som arrangerer utflukter og sosiale begivenheter på tvers av organisasjonen, og ikke minst et fagmiljø i verdensklasse. I 2024 flytter vi dessuten til et av Oslos mest moderne og grønne kontorfellesskap midt i bykjernen – vi gleder oss helt enormt! Videre tilbyr vi konkurransedyktig betingelser, svært gode forsikringsordninger, solid pensjonssparing og en sikker og pålitelig stilling i et av Europas ledende ingeniørvirksomheter.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no