Store Norske Energi AS

Bli med å utvikle en fornybar fremtid!

Store Norske på Svalbard utvikler et nytt energiselskap som skal bidra til å akselerere energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Arktis. Over 1500 off-grid-samfunn og -stasjoner i Arktis har i dag energiforsyning som i hovedsak er basert på fossile energikilder.

Store Norske har over 100 års erfaring med energiforsyning og industriell aktivitet i krevende klimatiske forhold på Svalbard knyttet til kullgruvevirksomheten.

Gjennom prosjekter for energiomstilling på Svalbard videreutvikler vi denne kompetansen og skal fremover bidra til det «grønne skiftet» ved å bygge, eie og drifte fornybare energianlegg på noen av klodens mest utfordrende lokasjoner.

Fornybar energi er en viktig strategisk satsing i omstillingen av Store Norske. Satsingen er organisert i datterselskapet Store Norske Energi som er i gang med bygging av pilotanlegg, fullskala solenergianlegg og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter både innen energiproduksjon, energilagring og energieffektivisering.

Selskapet samarbeider tett med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Longyearbyen knyttet til Arktisk fornybar energiforsyning.

Vi har økende aktivitet, med konkrete byggeprosjekter, tidligfase utredninger og FoU-prosjekter, og ønsker å styrke teamet ytterligere med mer teknisk faglig kompetanse.

Hos oss får du:

 • Muligheten til å jobbe med utfordrende tekniske problemstillinger relatert til fornybar energiproduksjon i ekstreme omgivelser.
 • Variert arbeidshverdag med en viktig rolle i det grønne skiftet i Arktis og omstillingen av et historisk selskap på Svalbard.
 • Muligheten til å bo på eksotiske Svalbard.
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. bl.a. subsidiert bolig i Longyearbyen og dekning av flyttekostnader.
 • Vi ønsker at du skal bistå med teknisk fagkompetanse innen fornybar energiproduksjon og energisystemer i ulike faser av selskapets prosjekt- og utviklingsaktiviteter.

For å gjøre det må du ha grunnleggende fagkunnskap og erfaring for å kunne bidra i prosjekter rettet mot ulike teknologiske løsninger.

Eksempler på løsninger vi jobber med er solceller, vindturbiner, batteri, generatordrift geotermiske brønner og hydrogen.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Tekniske (og teknoøkonomiske) vurderinger, beregninger og analyser.
 • Design/tidligfase prosjektering av energi-anlegg.
 • Bidrag i FoU-prosjekter.
 • Utvikling, oppdatering og vedlikehold av driftssystemer.
 • Oppfølging av anlegg under utbygging og i drift. Arbeidssted vil være Longyearbyen. Noe reiseaktivitet kan forekomme.

For å lykkes med dette, tror vi du:

 • Har høyere utdanning innen eenergiteknologi eller andre relevante fag.
 • Har relevant erfaring. Minimum 3 års erfaring fra energibransjen (f.eks. energi-, rådgivnings- og/eller teknologi selskap) er en fordel.
 • Har erfaring med tegnings- og modelleringsverktøy og snakker og skriver flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk.

Vi ønsker oss en ny kollega som er analytisk, har høy faglig integritet og som motiveres av krevende utfordringer.

Du må kunne jobbe godt i team, være løsningsorientert og bidra til et positivt samarbeidsklima.

Samtidig må du trives med å arbeide selvstendig uten tett oppfølging. God arbeidsetikk, entreprenørånd og evnen til å finne gode løsninger med begrensede ressurser er andre ønskede egenskaper vi ser etter.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no