• Oslo

Nettside NHO

(2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse)
NHO og nær 30 organisasjoner har etablert Grønt landtransportprogram for å mobilisere næringslivet til å kutte CO2-utslippene fra landtransporten med 50 % innen 2030. Vi etablerer nå en programadministrasjon og søker en markedsorientert prosjektleder og relasjonsbygger som kan bistå med utstrakt ekstern kontakt med en rekke interessenter i hele verdikjeden (vareeiere, logistikkaktører, drivstoffprodusenter og kjøretøyleverandører).Som prosjektleder vil du inngå i et hektisk sekretariat som jobber med store deler av norsk næringsliv. Formålet med programmet er å få fart på utrullingen av lav- og nullutslippsløsninger i alle deler av den landbaserte næringstransporten, og sikre rask og samtidig utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for fossilfrie energibærere over hele landet. Sekretariatet jobber tett med medlemsorganisasjonene, partnerbedriftene, observatørene (offentlig virksomheter), regjeringen og LO.Arbeidsoppgaver

 • Utstrakt kontakt med norsk næringsliv, organisasjoner og offentlige virksomheter på vegne av sekretariatet
 • Rekruttering og oppfølging av partnerbedrifter og programsponsorer
 • Bistå sekretariatet i relasjonsbygging og sikre næringslivets deltakelse i pilotprosjekter i Grønt landtransportprogram
 • Utvikle pilot- og samarbeidsprosjekter- og avtaler i samarbeid med bedriftene
 • Bistå i rapportering til sekretariatet og formidling av status og utvikling
 • Bistå i formidling av Grønt landtransportprogram i eksterne forum, seminarer og konferanser

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/høyskoleutdannelse
 • Utpreget relasjonsbygger, gjerne med salgs-, marked- eller prosjektleder
 • Kommunikasjon med en rekke interessenter, særlig vare-eiere, logistikk-aktører og transportører
 • Erfaring fra lignende stillinger innen nettverks- og relasjonsbygging
 • Gode engelskkunnskaper

 

Personlige Egenskaper

 • Markeds-, innovasjons- og forretningsorientert
 • Utadvendt, meget gode kommunikative ferdigheter
 • Relasjons- og samarbeidsorientert
 • Selvstendig og proaktiv med stor gjennomføringsevne
 • Strategisk og analytisk tenkning og vurderingsevne
 • Forutsigbar, robust og personlig integritet

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og stor frihet til å utføre dem
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et ledende miljø for Norge med en rekke interessenter
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

 

Les mer om Grønt landtransportprogram: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/

Om arbeidsgiveren

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 27.600 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no