• Oslo

Nettside NHO

(2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse)

NHO og 30 organisasjoner har etablert Grønt landtransportprogram for å bidra til å kutte CO2-utslippene med 50 % innen 2030. Vi etablerer nå en programadministrasjon og søker markedsanalytiker som kan bidra med analyser, scenariobygging, kostnadsberegninger for hele verdikjeden (vareeiere, logistikk-aktører, drivstoffprodusenter og kjøretøyleverandører).

Som markedsanalytiker vil du inngå i et hektisk sekretariat som jobber med store deler av norsk næringsliv. Formålet med programmet er å få fart på utrullingen av lav- og nullutslippsløsninger i alle deler av den landbaserte næringstransporten, og sikre rask og samtidig utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for fossilfrie energibærere over hele landet. Sekretariatet jobber tett med medlemsorganisasjonene, partnerbedriftene, observatørene (offentlig virksomheter), regjeringen og LO.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide prognoser-, scenarier- og analyser på vegne av sekretariatet
Bistå sekretariatet i produksjon og utvikling av presentasjoner, analyser, scenarioer og kostnadsestimater.
Bistå sekretariatet med markedsovervåking og markedsanalyser
Bistå i rapportering til sekretariatet og formidling av analyser og trender

Kvalifikasjoner:

Relevant universitets-/høyskoleutdannelse, eks innenfor statistikk, matematikk, teknisk eller økonomi
Erfaring fra lignende stillinger innen konsulent, bank, forsikring og finans
Spesielt dyktige nyutdannede kan bli vurdert
Kunnskap om relevante verktøy, databaser og analytiske metoder
Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Nysgjerrig, engasjert, innovasjons- og endringsorientert med digital forståelse
Kunde-, markeds- og forretningsorientert
Meget god til å kommunisere og formidle
Relasjons- og samarbeidsorientert
Gjennomføringsevne – alene og gjennom andre
Strategisk og analytisk tenkning og vurderingsevne
Forutsigbar, robust og personlig integritet

Vi tilbyr:

Engasjerte kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og stor frihet til å utføre dem
Konkurransedyktige betingelser
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et ledende miljø for Norge med en rekke interessenter
Moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

Les mer om Grønt landtransportprogram: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/

Om arbeidsgiveren
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 27.600 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no