• Oslo
 • Denne stillingen er besatt

Nettside PostNord

Vi søker ny HMS-rådgiver

Vi er svært opptatt av å sikre god kontroll på vårt HMS-arbeid. Vi søker en tydelig og engasjert rådgiver som skal bidra til å videreutvikle vårt systematiske HMS-arbeid, herunder sikkerhet- og revisjonssystemer mot underleverandører i et helhetlig HMS- perspektiv. Du er tydelig og systematisk med gode samarbeidsevner. Du er løsningsorientert og initiativrik. Du har gjennomføringskraft. Du er svært god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vektlegges.

 • HR-avdelingen jobber på tvers av organisasjonen med mangfoldige arbeidsoppgaver knyttet opp mot HR- faget.
 • Som HMS- rådgiver vil du være i dialog med selskapets ledere, og være rådgiver og veileder i spørsmål tilknyttet fagfeltet.
 • Stillingen vil også bidra til kompetanseutvikling på fagområde HMS.
 • Være pådriver for implementering og etterlevelse av tiltak
 • Støtte leder ved uønskede hendelser og avvik, samt bidra i gransking av hendelser
 • Kurs- og opplæringsvirksomhet

Oppgaver

 • Bidra til å utvikle, implementere og sikre gode HMS- prosesser og verktøy
 • Bidra til å implementere nytt avvikssystem
 • Utvikle og oppdatere digitale håndbøker
 • Forberede og fasilitere Arbeidsmiljøutvalgets møter (AMU)
 • Formell korrespondanse internt/eksternt. Også med offentlige instanser
 • Utarbeide og vedlikeholde rapporter, herunder sykefravær, skader og ulykker
 • Planlegge og gjennomføre kurs- og opplæringsaktiviteter innen HMS-faget.
 • Bidra til kompetanseutvikling (HMS)
 • Avlaste andre stillinger i avdelingen ved fravær, høyt arbeidspress, m.m.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Forventinger

 • Evne til helhetstenking, prosess- og resultatorientering
 • Evne til å jobbe selvstendig og operativt
 • Evne til å arbeide på tvers i organisasjonen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Støttefunksjon for hele selskapet
 • Gjennomføre oppgavene med høy kvalitet og innenfor avtalte tidsfrister

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning (minimum tre år høgskole/universitet) innen relevante fagfelt
 • Praktisk erfaring på HMS-området kan veie opp for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med HMS- arbeid fra større virksomheter
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Du behersker tall og analyse
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning (norsk og engelsk).

Personlige egenskaper

Dette er en stilling som innebærer løpende kontakt internt i organisasjonen og utstrakt kontakt og samarbeid med vernetjenesten og de ansattes representanter. Gode samarbeidsrelasjoner er en forutsetning for å lykkes. Det er viktig at du er tydelig i din kommunikasjon og har en løsningsorientert grunnholdning. Din lederstil må være inkluderende og du må ha evne til å få mennesker å trekke i samme retning. Som HMS-leder har du beslutningsmyndighet. Du er resultatbevisst, handlekraftig og fleksibel.

Vi gjør hverdagen enklere

Vi har fokus på god opplæring og kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere slik at du blir satt i posisjon til å levere gode resultater, for kunder og kolleger.

Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved et stor mangfold av medarbeidere med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Hos oss blir du en del av en mangfoldig arbeidsplass som skal bidra til gode resultater for selskapet i fremtiden.

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser. Vårt selskap har et samfunnsansvar og skal bidra til en mer enklere og bærekraftig hverdag både for våre kunder og medarbeidere.