Nettside SWECO

I Sweco sørger vi for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – fornybar energi, rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

 

Hos oss gjør du en forskjell. Som leder for Vannkraft i Sweco Sør blir du en viktig ressurs for å ta vårt engasjement videre. I gruppen møter du dyktige og motiverte medarbeidere som har lang og bred erfaring innen prosjektering av alle typer dammer, flomsikring og vassdragsanlegg. I tillegg til lederansvaret, vil du ta del i varierte og tverrfaglige oppdrag som vi utfører for private og større regionale aktører og internasjonale kunder.

 

Hos oss vil du utvikle deg. Som leder og prosjektmedarbeider vil du få en variert arbeidsdag. Vi har god tilgang på spennende prosjekter som omfatter revurderinger, rehabiliteringer og nybygg av dammer, vannveier, flomanalyser og flomsikringer, og vi har stort potensial for videre vekst. I tillegg til å være en faglig ressurs, vil du ha ansvar for markedsarbeid, prosjektgjennomføring og økonomiske resultater. Ca 30% av stillingen vil være tilknyttet prosjekter, fra utvikling av design og utarbeidelse av anbudsdokumenter, til kvalitetssikring av gruppens arbeid. I det siste ligger det eierstyring av prosjektene i gruppen.

 

Dine arbeidsoppgaver

 • Du vil ha resultatansvar og personalansvar for gruppen.
 • Du vil være tett på markedet, følge opp kunder og utvikle nye kunderelasjoner.
 • Du vil lede og delta i tilbuds- og markedsarbeid.
 • Du vil være prosjekteier av de fleste større prosjekt i din gruppe.
 • Du vil kunne være prosjektleder på enkelte prosjekter.
 • Du vil være med i ledergruppen for Sweco Sør som består av regionleder og 6 gruppeledere.

 

Dette kan du

 • Du er utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen hydrologi, dam, vannkraft eller liknende og >4 års erfaring fra kraftselskap, entreprenørfirma, leverandør eller som rådgiver
 • Du har erfaring med resultatansvar for prosjekter eller forretningsområder
 • Du har gode kundeforbindelser og du er sulten på å etablere nye kunder og vinne flere prosjekter.
 • Du har allsidig erfaring som leder, prosjektleder, anleggsleder og/eller byggeleder
 • Du har god økonomisk forståelse av prosjekteringsvirksomheter.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig som arbeidsspråk

 

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no