• Troms

Nettside Nettpartner

Har du ledererfaring og erfaring med entrepriser og prosjektstyring? Da kan du være den som får du anledning til å utvikle og sette ut i live forretningsvisjoner, som igjen skal bidra til å skape vekst og lønnsomhet for avdelingen og hele Nettpartner. Her vil du få en sentral posisjon, mye ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver, samt en mulighet til å være med å utvikle et spennende selskap i vekst.

Divisjon Regionalnett og Utvikling er landsdekkende og har prosjekter på bygging av infrastruktur og rammeavtaler på drift og vedlikehold av elektrisk infrastruktur på distribusjons- og regionalnett. Divisjonen består av fem avdelinger og en av disse er Avdeling Troms, hvor vi nå søker avdelingsleder

Avdeling Troms har rammeavtaler og flere prosjekter på distribusjonsnettet og utfører hovedsakelig oppdrag i Troms. Avdelingen har en omsetning på rundt 80 MNOK og har pr. i dag rundt 25 ansatte.

Ansvarsområder 

 • Videreutvikling og ledelse av en avdeling bestående av mellomledere, prosjektledere, anleggsledere, montører og prosjektstøttefunksjoner.
 • Ansvar for utvikling, balansering og kvalitet på avdelingens oppdragsportefølje
 • Markedsutvikling, anbudsvurderinger, kontraktsarbeid, lønnsomhetsbetraktninger
 • Være rådgiver for våre prosjektledere i tidligfase og i overordnede problemstillinger i byggefasen.
 • Bistå innen tilbudsarbeid, kontraktsarbeid og byggherrekontakt.
 • Bidra i divisjonens ledergruppe og rapportere til Divisjonsdirektør

Bakgrunn/kvalifikasjoner 

 • Høyere ingeniørutdanning, gjerne innen elektro
 • Erfaring fra entreprenør innen prosjektledelse og prosjektstyring
 • Kontraktserfaring og god forretningsforståelse.
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner og erfaring med samhandling mot byggherrer
 • Gode lederegenskaper, strukturert, tillitvekkende og handlekraftig

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling med mye ansvar. Her har du muligheten til å være med å styrke vår posisjon som en av de ledende entreprenørene innen elektrisk infrastruktur i Norge. Vi er et fremoverlent og engasjert team med gode kolleger og et godt arbeidsmiljø.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no