Nettside Store Norske

Store Norske på Svalbard utvikler et nytt energiselskap som skal bidra til å akselerere energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Arktis. Over 1500 off-grid-samfunn og stasjoner i Arktis har i dag energiforsyning som i hovedsak er basert på fossile energikilder.

Store Norske har over 100 års erfaring med energiforsyning og industriell aktivitet i krevende klimatiske forhold på Svalbard knyttet til kullgruvevirksomheten. Gjennom prosjekter for energiomstilling på Svalbard videreutvikler vi denne kompetansen og skal fremover bidra til det «grønne skiftet» ved å bygge, eie og drifte fornybare energianlegg på noen av klodens mest utfordrende lokasjoner.

Fornybar energi er en viktig strategisk satsing i omstillingen av Store Norske. Satsingen er organisert i datterselskapet Store Norske Energi som er i gang med bygging av pilotanlegg, fullskala solenergianlegg og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter både innen energiproduksjon, energilagring og energieffektivisering. Selskapet samarbeider tett med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Longyearbyen knyttet til Arktisk fornybar energiforsyning. Se mer informasjon om Store Norske på www.snsk.no.

Vi har økende aktivitet, med konkrete byggeprosjekter, tidligfase utredninger og FoU-prosjekter, og ønsker å styrke teamet ytterligere med mer teknisk faglig kompetanse.

 Vi tilbyr

• Muligheten til å jobbe med utfordrende tekniske problemstillinger relatert til fornybar energiproduksjon i ekstreme omgivelser.

• Variert arbeidshverdag med en viktig rolle i det grønne skiftet i Arktis og omstillingen av et historisk selskap på Svalbard.

• Muligheten til å bo på eksotiske Svalbard.

• Konkurransedyktige betingelser inkl. bl.a. subsidiert bolig i Longyearbyen og dekking av flyttekostnader.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Du vil bistå med teknisk fagkompetanse innen fornybar energiproduksjon og energisystemer i ulike faser av selskapets prosjekt-, utviklings- og driftsaktiviteter. Den rette kandidaten har en grunnleggende fagkunnskap og erfaring for å kunne bidra i prosjekter rettet mot ulike teknologiske løsninger (innen f.eks. solceller, vindturbiner, batteri, fjernvarmesystemer, generatordrift og/eller hydrogen).

Noen hovedoppgaver vil kunne være knyttet til:

• Tekniske (og teknoøkonomiske) vurderinger, beregninger og analyser

• Design/tidligfase prosjektering av energi-anlegg

• Bidra i FoU-prosjekter

• Utvikling, oppdatering og vedlikehold av driftssystemer

• Oppfølging av anlegg under utbygging og i drift

Arbeidssted vil være Longyearbyen. Noe reiseaktivitet kan forekomme.

Personlige egenskaper

Vi ser etter personer som er analytisk, har høy faglig integritet og som motiveres av krevende utfordringer. Du må kunne jobbe godt i team, være løsningsorientert og bidra til et positivt samarbeidsklima. Samtidig kan du arbeide selvstendig uten tett oppfølging og ta ansvar for egen utvikling. Med god arbeidsetikk, entreprenørånd og evnen til å finne gode løsninger med begrensede ressurser vil du være en god match med resten av teamet.

Ønskede kvalifikasjoner

• Bachelor eller master innen energiteknologi eller andre relevante fagretninger som elkraft, maskin eller VVS

• Erfaring fra energibransjen (f.eks. energi-, rådgivnings- og/eller teknologi selskap) er en fordel.

• Erfaring med tegnings- og modelleringsverktøy

• Flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no