• Oslo
 • Det er ikke lenger mulig å sende inn søknad.

Nettside SWECO

I Sweco tilbyr vi alt det morgendagens samfunn trenger – rent vann, varme boliger og nabolag der folk trives. For å lykkes med det, samarbeider vi tett med kundene våre. Derfor er vi enkle å jobbe med, faglig engasjerte og ambisiøse på våre kunders vegne. Nå ser vi etter deg som kan lede et av Norges aller mest spennende fagmiljøer innen VA-prosess.

 

Som gruppeleder får du mulighet til å bruke din teft for gode forretninger, din utmerkede markedsforståelse og din evne til å gjennomføre det du har satt deg fore til å utvikle oss videre. Du vil få lederansvar for 10 dedikerte rådgivere og drive arbeidet med utvikling av medarbeidere og prosjekter til bransjens beste arbeidsplass. Gruppen omsetter for et betydelig beløp og med en stor ordrebok har vi ambisiøse vyer om vekst i tiden som følger.

 

Gruppen er en av tre grupper i avdeling VA-teknikk, som totalt består av 35+ medarbeidere. Avdelingens medarbeidere samarbeider tett i prosjekter, men VA-prosess fokuserer primært på prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og utredninger relatert til bl.a. behandling av drikke- og avløpsvann, pumpestasjoner, høydebasseng og trykkøkningsstasjoner m.m. I tillegg leverer vi «alt annet» av rapporter kunder har behov for relatert til drikkevann og avløpsvann, f.eks. hovedplaner, ROS-analyser og utredning av fremtidig strategi for drikkevannsforsyning. Flere av våre medarbeidere jobber også med prosjekt- og byggeledelse på byggherresiden for utbygging av VA-prosess installasjoner.

 

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Resultat og personalansvar
 • Strategisk og operativt ansvar for å utvikle gruppen, herunder kunde- og markedsutvikling.
 • Pådriver for å sikre riktige aktiviteter for lønnsom vekst
 • Systematisk arbeid med å inspirere, motivere og legge til rette for utvikling av dine medarbeidere
 • Gruppeleder innehar flere roller (f.eks prosjekteier eller tilbudsleder)
 • Inngå i regionens og avdelingens lederteam
 • En balansert arbeidsfordeling hvor tilnærmet halve arbeidsuken dedikeres til ledelse og personaloppfølging, mens øvrig tid dedikeres til fag, tilbud og kundeoppfølging

 

Vi tror at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • Mer enn 5 års erfaring fra VA-Prosess/maskin/automasjon/industri eller kjemiprosess, gjerne som rådgivende ingeniør.
 • Prosjektledererfaring
 • Kan vise til målbare resultater fra tidligere arbeidsgivere, f.eks god prosjektgjennomføring, lønnsom vekst, solid kundetilfredshet eller liknende.
 • Et bredt kontaktfelt i bransjen og erfaring med å gjøre deg synlig i relevante fora.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Evne og vilje til å skape resultater gjennom andre mennesker
 • Være en motivator og tilrettelegger for utvikling av medarbeiderne i gruppen og samarbeid på tvers av kontorer i hele landet