• Oslo

Nettside SWECO

Vårt samfunn blir stadig mer sosialt, bærekraftig og digitalt – samfunnet er rett og slett i rivende utvikling! Vi må være nytenkende og fremoverlent for å forme fremtiden, og det er her du finner Sweco – i spydspissen av moderne samfunnsutvikling. Nå søker Europas største ingeniør- og arkitektselskap en ambisiøs gruppeleder som kan bidra til å løfte hovedkontorets fagmiljø innen landskapsarkitektur og urbanisme til nye høyder.

Hos oss gjør du en forskjell. Som leder for vårt miljø for landskapsarkitektur og urbanisme vil du lede en gruppe bestående av om lag 10 dedikerte og engasjerte rådgivere. Hver dag arbeider vi for at de valgene vi tar nå gir gode muligheter for fremtidige generasjoner, i prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom ulike tverrfaglige prosjekter setter du og dine medarbeidere et avtrykk i landskapet og i byene. Du vi være en del av et team som vil bruke sin kunnskap, erfaring og kreativitet for å skape merverdi gjennom prosjekter fra tidlig fase til bygging.

Du er klimabevisst og kreativ. Kjernen i Swecos virksomhet er å utvikle og drive frem klimasmarte og bærekraftige løsninger. Din rolle blir viktig i utviklingen av en felles kultur som skal ruste avdelingen til å møte fremtidens utfordringer med innovative og forretningsmessig gode løsninger. Du inspirerer, motiverer og legger til rette for utvikling av dine medarbeidere. Du jobber målrettet for å befeste vår posisjon som en viktig og synlig samfunnsaktør. Du bidrar til at dine ansatte stiller med bred kompetanse som betjener alle deler av Sweco: Infrastruktur, Arkitektur, Energi og Bygg. Gruppen danner sammen med gruppene «plan og utredning» og «mobilitet og analyse» avdeling samfunnsplanlegging med rundt 45 ansatte. Stillingen rapporterer til regionleder for infrastruktur i Oslo.

Hos oss vil du utvikle deg. Som gruppeleder får du mulighet til å bruke din teft for gode forretninger og din evne til å gjennomføre kursen du staker ut. Gruppen har ambisjoner om vekst i tiden som følger. For å lykkes i rollen tror vi det er viktig at du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter, liker å skape resultater og at du evner å skape tillitsbaserte og varige relasjoner både i gruppen og på tvers av Sweco.

Som gruppeleder lover vi deg en spennende arbeidshverdag:

 • Du har resultat- og personalansvar for gruppen
 • Du er prosjekteier og har overordnet ansvar for gruppens leveranser
 • Du utvikler enheten i samsvar med markedet og resten av Sweco
 • Du har spesielt ansvar for å jobbe med forretningsutvikling og kundekontakt
 • Du bidrar til utvikling som et sentralt medlem i regionens ledergruppe

Vi ønsker at du besitter følgende:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • Ledererfaring er et pluss
 • Kan vise til målbare resultater fra tidligere arbeidsgivere, for eksempel god prosjektgjennomføring, lønnsom vekst, solid kundetilfredshet eller liknende
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Evne og vilje til å skape resultater gjennom andre mennesker
 • Du har grunnleggende forretningsforståelse og nettverk innenfor bransjen

Ved vårt hovedkontor garanterer vi deg et engasjerende og utviklende arbeidsmiljø! Vi har et aktivt og levende bedriftsidrettslag, et humorlag som arrangerer utflukter og sosiale begivenheter på tvers av organisasjonen, og ikke minst et fagmiljø i verdensklasse. I 2024 flytter vi til Urtekvartalet og et av Oslos mest moderne og grønne kontorfellesskap midt i bykjernen – vi gleder oss helt enormt! Videre tilbyr vi konkurransedyktig betingelser, svært gode forsikringsordninger, solid pensjonssparing (inkl. AFP) og en sikker og pålitelig stilling i Europas ledende ingeniør- og arkitektvirksomhet.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no