Nettside Eramet

Eramet Norway er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer, og er stolte av å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser. Konsernet er opptatt av kontinuerlig utvikling og har store ambisjoner om å ytterligere redusere klima- og miljøfotavtrykk.

Eramet Norway har tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda and Kvinesdal, i tillegg til et forskningssenter i Trondheim. Nå søker vi deg som vil være en del av vårt nasjonale innkjøpsteam.

Arbeidsoppgaver

Contract Manager (CM) er ansvarlig for å implementere, koordinere og ivareta kontrakter gjennom hele livssyklusen. Dette innebærer å kontrollere Eramet Norway operasjonelle, økonomiske og kontraktsmessige risiko under utførelsen av kontrakter. CMs rolle bidrar dermed til å forbedre kontrakters operasjonelle og økonomiske resultater ved å:

 • Utvikle leverandørrelasjoner basert på totalkostnader, innovasjon og Lean tankegang
 • Kontrollere operasjonell risiko og finansiell risiko, i nært samarbeid med de berørte interne driftsfunksjoner og rekvirenter
 • Bidra til optimalisering av utgifter og besparelser, samt tenke totale kostnader
 • Overholdelse av konsernets verdier og kontraktsmessige forpliktelser, spesielt innen etikk og CSR
 • Kontaktpunkt for juridisk bistand

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen økonomi, ledelse, jus, teknisk eller tilsvarende, med tverrfaglig kunnskap
 • Erfaring 10 år innen industriell virksomhet på internasjonalt nivå
 • Flytende norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • God operasjonell forretningsforståelse
 • Gode koordinering, initiativ og lederegenskaper
 • Sterk kapasitet til forhandling, overbevisning og er utholdende

Personlige egenskaper

 • Presentere og kommunisere godt og tydelig med alle nivåer i organisasjonen og leverandører
 • Initiativ og ansvarlighet – får ting til å skje og tar ansvar
 • Systematisk tilnærming – er metodisk og systematisk i arbeidet
 • Analyse og vurdering – forstår raskt komplekse problemer og bruker fakta til beslutninger
 • Innovasjon – kommer med nye ideer og løsninger
 • Høy gjennomføringsevne
 • Evne til å tenke nytt og utfordre det etablerte

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no