Eramet Norway

Eramet Norway er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer, og vi er stolte av å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser. Konsernet er opptatt av kontinuerlig utvikling og har store ambisjoner om å ytterligere redusere klima- og miljøfotavtrykk.

Vi søker nå en dyktig og erfaren CFO for å styrke vår ledergruppe i Norge. Du er en trygg og tydelig leder med erfaring fra industrivirksomhet og helst fra et internasjonalt konsern. Som CFO vil du være en sentral aktør i vår strategiske beslutningsprosess og bidra til å opprettholde en solid økonomisk plattform for vår virksomhet. Du vil samarbeide tett med toppledelsen og rapportere direkte til administrerende direktør.

 

Ansvarsområder:

 • Utvikle og implementere økonomiske strategier og retningslinjer for virksomheten i samarbeid med ledelsen.
 • Overvåke og analysere økonomiske resultater og rapportere om viktige indikatorer og trender til ledelsen.
 • Sikre høy kvalitet på økonomisk rapportering og samsvar med relevante lover og regler.
 • Delta aktivt i budsjetteringsprosessen og ha ansvar for økonomisk prognostisering og kostnadskontroll.
 • Identifisere og evaluere forretningsmuligheter og risikoer, og gi strategisk rådgivning til ledelsen.
 • Administrere og veilede økonomiteamet, sikre effektive prosesser og utvikling av medarbeidere.
 • Delta i utvikling og implementering av digitale løsninger for økonomistyring og rapportering.

 

Kvalifikasjoner:

 

 • Mastergrad i økonomi, finans eller tilsvarende.
 • Minimum 8 års erfaring som CFO eller tilsvarende rolle, helst fra en internasjonal virksomhet.
 • Sterk forståelse for finansiell analyse, økonomistyring og regnskapsprinsipper.
 • Erfaring med budsjettering, prognostisering og kostnadskontroll.
 • God kunnskap om norske lover og regler knyttet til økonomistyring og rapportering.
 • Sterke analytiske evner og evne til å presentere komplekse økonomiske problemstillinger på en enkel og forståelig måte.
 • Erfaring med implementering av digitale økonomiløsninger er en fordel.
 • Internasjonal erfaring.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kunne utvikle og motivere teamet.

 

 

Vi tilbyr :

En spennende og utfordrende stilling i et internasjonalt selskap med sterke verdier og en dedikert arbeidsstyrke. Du vil ha muligheten til å påvirke den økonomiske strategien og bidra til vår langsiktige suksess.

Hvis du er en resultatorientert og ambisiøs økonomileder med en lidenskap for å skape verdier og drive forretning, oppfordrer vi deg til å søke. Vi ser frem til å motta din søknad, inkludert CV og en beskrivelse av din relevante erfaring og kvalifikasjoner.

Arbeidssted er Porsgrunn.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no