Svalbard Energi AS

Stillingens formål:

Leder Produksjon har ansvaret for driftsavdelingen Produksjon og vedlikehold hvis formål er å ivareta produksjonen av strøm og fjernvarme i Longyearbyen samt tilhørende infrastruktur. Stillingen rapporterer til Daglig leder og samarbeider tett med Teknisk sjef og øvrige avdelingsledere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder (ikke utelukkende):

Fag- og personalansvar for avdeling Produksjon og vedlikehold.

 • Sikre rasjonell drift og videreutvikling av avdelingen i tråd med selskapets målsettinger, økonomiske rammer og behovene i samfunnet
 • Arbeide for høy oppetid på energiproduksjon og god leveransekvalitet på energi
 • Planlegge og organisere drift og vedlikehold og, i samarbeid med øvrige avdelingsledere, sørge for effektiv bruk av avdelingens ansatte på tvers av selskapets ansvarsområder
 • Følge opp HMS- og kvalitetsarbeid i avdelingen inkl. aktiv bruk av internkontrollsystemet
 • Oppfølging av leverandører inkl. sørge for løpende forsyning av diesel
 • Rådgivning, opplæring og standardisering av vedlikeholdsrelaterte oppgaver i bedriften
 • Overordnet ansvar for tilstandsanalyser og for trend- og rotårsaksanalyser
 • Følge opp og bidra til at teknisk dokumentasjon blir verifisert og hensiktsmessig lagret
 • Rapportering til myndigheter
 • Budsjettutarbeidelse og -oppfølging
 • Bidra med fagkompetanse i prosjektarbeid i selskapet etter behov
 • Kan påta seg operative oppgaver
 • Personalansvar for 5-7 personer

Stillingen vil inngå i fremtidig beredskapsvaktordning (hjemmevakt).

Kvalifikasjonskrav (utdanning, erfaring o.l.):

 • Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag
 • Yrkeserfaring fra ledelse av drift- og vedlikehold i industriell virksomhet
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig på norsk og muntlig engelsk
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • God systemforståelse om energiproduksjon fra dieselmotorer
 • Erfaring og kompetanse innen vedlikeholdsanalyser, -styring samt risiko-/feilanalyser
 • Erfaring med drift av motor/generatorsett, varmtvannskjeler og/eller innen mekaniske fag
 • God kompetanse innen kvalitetsstyring og HMS
 • Generelt god IT- og systemforståelse og erfaring med aktiv bruk av vedlikeholdssystem

Personlig egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og evnen til å overføre en strukturert tilnærming til avdelingen
 • Pådriver og motivator for en kvalitetsbevisst kultur rundt vedlikeholdsarbeid
 • Løsningsorientert
 • Analytisk

 

Svalbard Energi AS kan tilby:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
 • Unike opplevelser i et unikt miljø

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til ksl@ambire.no