Brand Manager

Produktsjef 2014 blir for Interbev sin del et rekordår. Selv når totalmarkedet har hatt en nedgang –  og da spesielt på sprit – har vi i Interbev hatt en vekst, hvilket betyr at vi har tatt betydelige andeler i markedet. For oss i Interbev vil 2015 bli et spennende år med lanseringer av konsepter, produkter […]

Systemkonsulent

Locus 2-15 Locus Logistics AS søker en systemkonsulent som kan styrke leveranseapparatet til nye og eksisterende kunder. Våre systemkonsulenter har varierte arbeidsoppgaver som er preget av mye kundekontakt. I hovedsak går arbeidsoppgavene ut på å levere og forvalte våre egenutviklede løsninger hos kunde. Vi er på jakt etter en person som kan være kundens rådgiver […]

Brand Manager

Produktsjef 2014 blir for Interbev sin del et rekordår. Selv når totalmarkedet har hatt en nedgang –  og da spesielt på sprit – har vi i Interbev hatt en vekst, hvilket betyr at vi har tatt betydelige andeler i markedet. For oss i Interbev vil 2015 bli et spennende år med lanseringer av konsepter, produkter […]

Senior prosjekt- og engineeringsledere

Sweco ENGINEERING Sweco har høye ambisjoner og skal vokse på industritjenestemarkedet. Vil du være med å bygge opp og være sentral i oppstartfasen, og styrke vår Industriavdeling på Vækerø/Oslo? Vi ønsker å ansette 2-4 dyktige kollegaer med lang erfaring fra styrende roller innen industribransjen. Våre satsningsområder er landbasert offshore anlegg, gruveindustrien, metallindustrien, teknologisenter, farmasi,  fiskeindustri og […]

Utviklingsingeniør software

Utv ing Scanmar 2 Vil du være med på å utvikle fremtidens brosystemer? Scanmar har i 35 år vært verdensledende innen utvikling av hydroakustiske fangstkontrollsystemer til fiskeflåten. Nå søker vi en software-utviklingsingeniør som vil inngå i ulike prosjektgrupper – og som på sikt  kan ta en prosjektlederrolle. Er du åpen,  nysgjerrig og samarbeidsorientert er du […]

Servicetekniker

Element Logic Vi søker en tekniker for service og reparasjoner på vårt automatiske lagersystem Autostore , samt oppstart av nye anlegg. Mye av arbeidet forgår ute hos kunde.  Arbeidsoppgaver:          Utføre avtalefestet periodisk service og vedlikehold knyttet til programvare, elektro  (svakstrøm) og mekanikk på systemene          Utføre reparasjoner og feilsøking          Dokumentere og loggføre          […]