Brand Manager

Produktsjef 2014 blir for Interbev sin del et rekordår. Selv når totalmarkedet har hatt en nedgang -  og da spesielt på sprit - har vi i Interbev hatt en vekst, hvilket betyr at vi har tatt betydelige andeler i markedet. For oss i Interbev vil 2015 bli et spennende år med lanseringer av konsepter, produkter og produsenter. Vi søker nå en ny medarbeider som vil ta del i den spennende utviklingen av Interbev og ha

Systemkonsulent

Locus 2-15 Locus Logistics AS søker en systemkonsulent som kan styrke leveranseapparatet til nye og eksisterende kunder.Våre systemkonsulenter har varierte arbeidsoppgaver som er preget av mye kundekontakt. I hovedsak går arbeidsoppgavene ut på å levere og forvalte våre egenutviklede løsninger hos kunde. Vi er på jakt etter en person som kan være kundens rådgiver i bruk av våre løsninger.Ønsket kompetanse:God teknisk innsikt og forståelse av ITMicrosoft SQL Server og T-SQLMicrosoft SQL Reporting ServicesWindows 2003/2008 Server

Brand Manager

Produktsjef 2014 blir for Interbev sin del et rekordår. Selv når totalmarkedet har hatt en nedgang -  og da spesielt på sprit - har vi i Interbev hatt en vekst, hvilket betyr at vi har tatt betydelige andeler i markedet. For oss i Interbev vil 2015 bli et spennende år med lanseringer av konsepter, produkter og produsenter. Vi søker nå en ny medarbeider som vil ta del i den spennende utviklingen av Interbev og ha

Senior prosjekt- og engineeringsledere

Sweco ENGINEERING Sweco har høye ambisjoner og skal vokse på industritjenestemarkedet. Vil du være med å bygge opp og være sentral i oppstartfasen, og styrke vår Industriavdeling på Vækerø/Oslo? Vi ønsker å ansette 2-4 dyktige kollegaer med lang erfaring fra styrende roller innen industribransjen. Våre satsningsområder er landbasert offshore anlegg, gruveindustrien, metallindustrien, teknologisenter, farmasi,  fiskeindustri og næringsmiddel. På Vækerø har vi primært bygg og infrastruktur kompetanse, men ønsker å utvide dette til også å inkludere fagene

Utviklingsingeniør software

Utv ing Scanmar 2 Vil du være med på å utvikle fremtidens brosystemer? Scanmar har i 35 år vært verdensledende innen utvikling av hydroakustiske fangstkontrollsystemer til fiskeflåten. Nå søker vi en software-utviklingsingeniør som vil inngå i ulike prosjektgrupper - og som på sikt  kan ta en prosjektlederrolle. Er du åpen,  nysgjerrig og samarbeidsorientert er du kanskje den vi ser etter.software- Arbeidsoppgaver:Softwareutvikling av morgendagens brosystemProgrammering på Windows PC-plattformSystemdesign og utarbeidelse av spesifikasjonerBrukerinteraksjon og visualisering av måledata i

Servicetekniker

Element Logic Vi søker en tekniker for service og reparasjoner på vårt automatiske lagersystem Autostore , samt oppstart av nye anlegg. Mye av arbeidet forgår ute hos kunde. Arbeidsoppgaver:         Utføre avtalefestet periodisk service og vedlikehold knyttet til programvare, elektro  (svakstrøm) og mekanikk på systemene         Utføre reparasjoner og feilsøking         Dokumentere og loggføre         Installere programvare         Oppstart og overvåking av nye anlegg         Betjene supporttelefon med oppkobling til anlegg         Ha kontakt med leverandør og med kunder i Norden Ønskede kvalifikasjoner:         Videregående