Scantech Industrier Published: september 4, 2017
Job Type
Category

Description

 

 

 

Om Scantech
Scantech Industrier fungerer som organisatorisk overbygning for flere selskaper innen ulike industrielle markedsområder. Disse områdene er i hovedsak fangstkontroll for fiskeri og havforskning, samt trykk- og lastsensorer innen områdene offshore, maritim, fly og forsvar.

Teknologikonsernet har i overkant av 60 ansatte i Norge og preges i stor grad av nytekning, patenterte ideer og materialisering av disse, i tillegg til vedlikehold av eksisterende portefølje. Våre kunder stiller store krav til nøyaktighet, leveringstid og kvalitet i alle ledd.

Verdikjedene i de to mest sentrale selskapene; Scanmar og ScanSense, - kjennetegnes av egenutviklede og egenproduserte produkter. Produktporteføljen dekker sensorteknologi, undervannstelemetri, hydroakustikk, mekaniske strukturer, plaststøp, HW elektronikk, og SW plattformer.

 

Om stillingen

 

Vi er for tiden i en spennende fase der vi skal utnytte komplementær teknologi, og derfor har vi etablert en felles utviklingsavdeling for selskapene. Nå ønsker vi å finne en engasjert og dyktig person til å lede utviklingen av våre  høyteknologiske produkter. Utfordringene består blant annet i å styrke spesialiseringen på definerte kjerneområder, øke kritisk kompetansemasse, utvikle systemer for økt verdiskapning og å bedre styringen av produktutviklingen. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for selskapets samlede utviklingsaktiviteter
 • Prioritere, planlegge, lede og rapportere fremdrift av utviklingsleveranser
 • Tilpasse og videreutvikle produktutviklingsprosessene basert på Stage Gate metodikk
 • Utvikle produktstrategi basert på visjon, strategi, innovasjon og PLCM.
 • Forbedre produktindustrialiseringsprosessen

 

Vi søker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning (sw, automasjon, matematikk, elektronikk, akustikk) på MSc./Siv.ing.-nivå
 • Kan dokumentere gode resultater fra ledelse av et engineering/utviklingsmiljø
 • Kan dokumentere prosjektlederkompetanse, -erfaring og -gjennomføringsevne. Erfaring fra ledelse av multi-disipline prosjekter vil bli tillagt betydelig vekt.
 • Har erfaring med kontraktsadministrasjon, forhandlinger og oppfølging av leverandører.
 • Har god økonomisk forståelse og forståelse for betydningen av høy leveringspresisjon. Erfaring med relevante planlegging- og PDM dokumentasjonssystemer er nødvendig.
 • Kommuniserer flytenede på norsk og engelsk
 • Har helhetsperspektiv og strategisk legning

 

Personlige egenskaper:

 • Du legger vekt på å involvere, informere og utveksle kunnskap med andre, er tilgjengelig og imøtekommende.
 • Du er endringsvillig, profesjonell og handlekraftig
 • Du er opptatt av å utnytte ressursene på en effektiv måte. .
 • Du viser integritet, lojalitet og pålitelighet

 

Selskapet tilbyr:

 • Lønn og betingelser etter avtale
 • Gode sosiale ordninger, helseforsikring og god pensjonsordning
 • Firmahytte
 • Vi holder til ved sjøen rett utenfor Åsgårdstrand.

 

Tiltredelse:

Så snart som mulig

 

Kontaktperson:

Tomm-Erik Johannessen, 90931462

Bruk
Slipp filer her Legg ved